Wetenschappelijke innovatie

Opleidingen

Voor het stimuleren van wetenschappelijke innovatie heeft Horeca Vlaanderen een samenwerkingsakkoord afgesproken met Flanders’ Food, het innovatieplatform van de voedingsindustrie. Een eerste realisatie van dit akkoord is het aanbod van opleidingen waarbij wetenschappelijke kennis doorstroomt naar de brede sector. 

De opleiding ‘Trends en innovatie in de horeca’ werd in het najaar van 2016 voor het eerst georganiseerd door de Horeca Academie, en is gebaseerd op de inzichten van Flanders’ Food en Food Pilot.

Een greep uit de onderwerpen:

  • Waarom is innovatie noodzakelijk en waar komen (smaak)trends vandaan?
  • Fermenteren, roken en ‘dry ageing’ zijn hip, maar kent u het gebruik en de bijkomende voordelen?
  • Hoe kan je het principe ‘van nose to tail’ toepassen in uw zaak om voedselverlies tegen te gaan?
  • Hoe zit het nu met vetten en suikers in onze voeding, en wat zijn de alternatieven?
  • Kent u de 3D foodprinter al?
  • Hoe ziet de voeding van de toekomst eruit?

Dit zijn maar enkele voorbeelden van de mogelijke onderwerpen binnen de opleidingen. De belangrijkste verbindende factor is de brug tussen wetenschappelijke inzichten en praktische toepassing in de horeca.

Innovatielabs

In dezelfde filosofie stelt de Flanders Food Faculty tot doel om ondernemers van elkaar te doen leren. Hiervoor bestaan methodes die tegelijkertijd ook nieuwe inzichten via innovatielabs bij ondernemers kunnen introduceren.

Flanders’ Food en Horeca Vlaanderen werken aan een potentiële samenwerking die nog moet gefinancierd worden, om voor de Flanders Food Faculty een projectvoorstel in te dienen bij VLAIO. Dit projectvoorstel zal via innovatielabs nieuwe trends met focus op gezondheid en smaak, bij chefs brengen met de bedoeling de bevindingen achteraf verder te verspreiden.

De introductie van innovatielabs bij ondernemers staat op het programma om in het voorjaar van 2017 uit te werken.

 

Contact
Danny Van Assche
Gedelegeerd bestuurder