Captains of Gastronomy

De kerngroep van de Flanders Food Faculty bestaat uit experten of zogenaamde ‘Captains of Gastronomy’. Zij fungeren als stuurgroep van de Flanders Food Faculty en zijn verantwoordelijk voor het opstellen en opvolgen van een jaarlijks actieplan. Ze detecteren noden in het werkveld, spotten opportuniteiten en leggen de prioriteiten voor de werking van de Flanders Food Faculty vast.

Ze ondersteunen de uitvoering van de acties met hands-on advies, tips en concrete voorstellen. Ze stellen hun expertise en netwerk ter beschikking om acties te begeleiden, om synergiën te creëren en om overleg in en met het werkveld te stimuleren. Ze fungeren als klankbord voor acties van partners binnen de Flanders Food Faculty en dragen actief bij aan de communicatie over de acties van de Flanders Food Faculty, maar nemen ook verantwoordelijkheid op voor concrete realisaties.

Een ‘Captain of Gastronomy’ beschikt over een ruime kennis van de werking van het toeristisch of gastronomisch werkterrein (nationaal of internationaal). Hij of zij beschikt over een netwerk in de toeristische of horecasector of in de voedingsindustrie en is bereid om dat netwerk in te schakelen in het kader van de Flanders Food Faculty. Een ‘captain’ gelooft onvoorwaardelijk in de culinaire troeven van Vlaanderen en wil zich actief engageren om deze te versterken en te promoten.

Onze Captains of Gastronomy:

 • Ben Weyts
 • Caroline De Meerleer
 • Peter De Wilde
 • Sofie Van Den Bossche
 • Peter Goossens
 • Danny Van Assche
 • Nancy Lippens
 • Kasper Stuart
 • Frans De Wachter
 • Frank Cops
 • Peter Scholliers
 • Raph Van Loocke
 • Filip Vanheusden
 • Bartel Dewulf
 • Claire Tillekaerts
 • Krispijn Yperman
 • Wim Ballieu
 • Bernard Lefèvre
 • Joachim Boudens