Flanders Kitchen Lab

Om onze culinaire identiteit te bewaren en te garanderen, wil de Flanders Food Faculty investeren in culinaire innovatie. Het gaat daarom actief op zoek naar een ontmoetingsplaats waar zowel de voedingsindustrie als internationale visionairs elkaar kunnen ontmoeten en uitdagen, en waar chefs en ambachtelijke of industriële producenten samenwerken en wetenschappelijke kennis uitwisselen.

Flanders’ Food beschikt reeds over een bestaand platform dat bedrijven, overheid en kennisinstellingen (universiteiten,  hogescholen, expertisecentra) samenbrengt in een internationaal netwerk om antwoorden te genereren op tal van wetenschappelijke en technologische vragen met betrekking tot voeding. Hoewel Flanders’ Food vooral opereert voor bedrijven uit de voedingsnijverheid en nog nauwelijks voor de gastronomie, lijken zij ons alvast de perfecte partner om de Flanders Kitchen Lab mee gestalte te geven.

Food Pilot, het laboratorium dat door Flanders’ Food en ILVO wordt uitgebaat, helpt voedingsproducten en -processen op punt stellen. Het is een applicatie- en analysecentrum voor de agro-voedingsindustrie, en biedt een structureel en creatief kader om een boost te geven aan de Vlaamse culinaire innovatie van idee tot product of voor een welbepaalde stap in een proces.

Mogelijke onderzoeksthema’s en actiepunten:

  • Verspreiden van de reeds verworven kennis van de Flanders Food Faculty in de horeca
  • Gezondheidstrend: verhouding van de reductie van zout, vet en suiker op smaak en kwaliteit
  • Food-pairing met niet-alcoholische dranken
  • Stimuleren van het gebruik van alle delen van dieren en alle mogelijke groenten
  • Eetbare dingen ‘lekker’ maken: ‘invasive species’, nieuwe producten, …